Ponúkame vám obedové menu každý pracovný deň

od 11:00 do 14:00 hod

Reštaurácia je od 01.07.2024 do 31.08.2024 z a t v o r e n á